LuLu

Lulu
Ši grakšti rainiukė su žvitriu žvilgsniu, atkeliavo pas mus iš gyvūnų prieglaudos. Lulu yra ko gero labiausiai nepriklausoma katytė šioje didelėje šeimoje. Ji turi tvirtą charakterį ir savo nuomonę. Ją gina tiek prieš kitus šeimos narius, tiek ir prieš lankytojus. Lulu įdomiau bendrauti su suaugusiais nei su vaikais. Ne visada patinka vaikų prisilietimai, tad nenustebkite, jei tai parodys. Ji tikra medžioklė – ilgai stebės objektą  (pvz. pagaliuką su plunksnelę) tačiau puls užtikrintai, iššokdama į viršų ir padarydama oro kūlverstį sugaus grobį. Lulu po daugelio susitikimų su jumis, pripras, bus meili ir jauki.

Lulu
This cat with a sparkling look comes from a shelter. Lulu is probably the most independent cat in a large cat family. She has a strong character and her own opinion. She protects herself from both other family members and visitors. Lulu is more interested in interacting with adults than with children. She doesn’t always like children‘s touches, so don’t be surprised if she shows it. This is a real huntress – she will chase an object for some time (for example, a feathered stick), then she will confidently attack, jumping up and catching her prey, doing flips in the air.

Лулу
Эта кошечка со сверкающим взглядом попала к нам из приюта. Лулу, наверное, самая самостоятельная кошка в большой кошачьей семье. У неё твёрдый характер и своё мнение.  Она защищается как от других членов семьи, так и от посетителей. Лулу интереснее общаться со взрослыми, чем с детьми.  Ей не всегда нравятся детские прикосновения, так что не удивляйтесь, если она это покажет. Это настоящая охотница – она будет долго следить за объектом (например за палочкой с пёрышками), но будет уверенно атаковать, подпрыгивая и ловя добычу, делая кувырки в воздухе.

Start typing and press Enter to search