varvara

Varvara
Varvara iš prieglaudos buvo paimta į jaukius savanorės namus, tačiau katytė kažkodėl pabėgo ir visą mėnesį gyveno gatvėje. VšĮ „Beglobis“ prieglaudos darbuotojai surado Varvarą ir apgyvendino pas mus. O čia ji tikra “miško karalienė‘‘su didelėmis tarsi pelėdos akimis, visada įsitaisiusi aukščiausioje vietoje, tad neįmanoma jos nepastebėti. Ši pūkuotukė viena pirmųjų kavinės gyventojų. Kai ji atvyko į mūsų kačių šeimą, buvo labai baili ir baikšti, tačiau kasdien gaudama daug lankytojų dėmesio, meilės ir šilumos ji tampa vis drąsesnė. Ji karstosi, žaidžiai ir labai gerai pozuoja fotografams. O kaip gi kitaip? Nuostabios spalvos, išraiškingas žvilgnis, purus kailiukas ir kerintis santūrumas — tikras kačių modelis. Švelniai pakasysite ausytę ir ši šokoladinė gražuolė murktels jums, o gal net nusišypsos!

Varvara
Varvara was taken from a shelter to a cozy volunteer home, but somehow the kitty escaped and the whole month lived on the street.  NGO Beglobis shelter employees found Varvara and brought her to us. And here she is like a real queen of the forest with deep big eyes, like an owl has, always in the highest place so  it’s impossible to ignore her. This fluffy is one of the first cat in our cats family. Leila was very timid when she came to our cats family but now she is braver because everyday she gets a lot of visitors‘ atention, love and care. She climbs, plays and poses very well to photographers. And how it couldn’t be? Amazing color, deep look, fluffy furr and charming temperance – a real model of cats. Softly scratch her ear and this chocolate beauty will purr for you or even smile.

Варвара
Варвару из приюта забрали в уютный дом, но каким-то образом она убежала и целый месяц жила на улице. Волонтеры приюта «Beglobis» нашли Варвару и привезли ее к нам. И здесь она как настоящая королева леса, с большими-большими глазами, как у совы, всегда на самом высоком месте, поэтому ее невозможно не заметить. Этот пушистик — одна из первых кошек в нашей семье. Варвара была очень труслива, когда попала в нашу семью, но теперь она смелая, потому что каждый день она получает много внимания, любви и заботы от посетителей. Она забирается в разные места, играет и очень хорошо позирует фотографам. А как по-другому? Удивительный цвет, глубокий взгляд, пушистый мех и чарующая сдержанность — настоящая модель. Мягко почешите ее за ушком, и эта шоколадная красотка замурлыкает для вас и даже улыбнется.

Start typing and press Enter to search